Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle


Διαθέσιμες όλες οι βάσεις των μεταθέσεων δευτεροβάθμιας από το 2000 μέχρι και το 2019!


Υπάρχει η νέα μοριοδότηση (από 1/9/2018) και (η παλιά). Ως δυσπρόσιτα, πια, θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.

Πληροφορίες για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεντρωτικές πληροφορίες με τα μόρια και τα ιδιαίτερα στοιχεία για κάθε πόλη και χωριό καθώς και τα είδη των σχολείων.

φυλ = φυλακών
ΣΕ = ΣΕΚ = Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΕΕ = ΕΕΕΕΚ = Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΣΔ = ΣΔΕ = Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΤΕ = ΤΕΕ ειδικής αγωγήςΑποστολή με email στο :
print email

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στοιχεία Σχολείων