Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle

Βάσεις μεταθέσεων δευτεροβάθμιας από το 2000 μέχρι και το 2018!

Γίνεται επεξεργασία των στοιχείων για ενημέρωση με τη νέα μοριοδότηση του 2018.

Πληροφορίες για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεντρωτικές πληροφορίες με τα μόρια και τα ιδιαίτερα στοιχεία για κάθε πόλη και χωριό καθώς και τα είδη των σχολείων .

φυλ = φυλακών
ΣΕ = ΣΕΚ = Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΕΕ = ΕΕΕΕΚ = Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΣΔ = ΣΔΕ = Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΤΕ = ΤΕΕ ειδικής αγωγήςΑποστολή με email στο :
print email

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στοιχεία Σχολείων