Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle


Οι βάσεις των γενικών μεταθέσεων μέχρι και το 2024 για ΔΕ και για ΠΕ. (Και ΔΕ 2000-2018)


Η μοριοδότηση όπως ισχύει από 1/9/2018 (και σε παρένθεση η παλιά). Ως δυσπρόσιτα θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.

Πληροφορίες για Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεντρωτικές πληροφορίες με τα μόρια και τα ιδιαίτερα στοιχεία για κάθε πόλη και χωριό καθώς και τα είδη των σχολείων.Αποστολή με email στο :
print email

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στοιχεία Σχολείων