Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle


Οι βάσεις των γενικών μεταθέσεων μέχρι και το 2024 για ΔΕ και για ΠΕ. (Και ΔΕ 2000-2018)


Η μοριοδότηση όπως ισχύει από 1/9/2018 (και σε παρένθεση η παλιά). Ως δυσπρόσιτα θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.

Επεξηγήσεις:

Περιοχή: Η περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε Διεύθυνση αποτελεί μια περιοχή. Περισσότερες περιοχές έχουν οι Διευθύνσεις του Αιγαίου και ελάχιστες ηπειρωτικές.
Δήμος: Το όνομα του (Καλλικρατικού) Δήμου που ανήκει ο οικισμός με το (ή τα) σχολεία.
Οικισμός: Το όνομα του οικισμού που εδρεύει το ή τα σχολεία. Αν το όνομα του σχολείου όπως αναφέρετε δεν είναι του ομώνυμου οικισμού αυτός αναφέρεται μέσα σε παρένθεση (π.χ. Το γυμνάσιο Ψωφίδας βρίσκεται στον  οικισμό Τριπόταμα έτσι γράφεται: "Ψωφίδα (Τριπόταμα)").
Km: Η απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού (ή την έδρα της Διεύθυνσης). Δεν λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση να υπάρχει πλησιέστερα πρωτεύουσα όμορου νομού με μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον (π.χ. στη Νέα Καλλικράτεια η απόσταση δίνεται από τον Πολύγυρο και όχι από την Θεσσαλονίκη). Είναι κατά προσέγγιση (υπολογισμένη από χάρτες). Το μείον δείχνει ότι πρόκειται για διαφορετικό νησί οπότε η απόσταση είναι από την πρωτεύουσα ή το κύριο λιμάνι του νησιού.
Μόρια: Τα μόρια που αντιστοιχούν στα σχολεία του συγκεκριμένου οικισμού. Σε παρένθεση τα μέχρι 2017-2018 (σε καταργημένα σχολεία υπάρχουν μόνο τα παλιά μόρια στην παρένθεση).
Το * δείχνει πως υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση μορίων για τη Δευτεροβάθμια.
Δημοτικά: Αριθμός Δημοτικών Σχολείων του οικισμού. Με "ε" και "μ" επισημείνεται η ύπαρξη αντίστοιχου αριθμού ειδικών και μειονοτικών σχολείων. (Τα τελευταία, που μέχρι το 2018 είχαν αυξημένα μόρια, βρίσκονται στη Θράκη, με τα μειονοτικά του Έβρου να ανήκουν στην Δ.Π.Ε. Ροδόπης).
Τα τμήματα ένταξης δεν αναφέρονται ξεχωριστά.
Νηπιαγωγεία: Ο αριθμός των νηπιαγωγίων.
Γυμνάσια: Αριθμός Γυμνασίων της πόλης. Οι παρενθέσεις δείχνουν πως το σχολείο είναι υπό κατάργηση.
Λύκεια, ΕΠΑΛ: Αριθμός σχολείων της κάθε κατηγορίας στον οικισμό.
Λοιπά: Αριθμός λοιπών σχολείων δευτεροβάθμιας βαθμίδας ( ΣΕ = ΣΕΚ, ΣΔ = ΣΔΕ, ΕΕ = ΕΕΕΕΚ, ΕΝ = ΕΝΕΕΓΥΛ).
Κάτοικοι: Ο πληθυσμός της πόλης σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Όπου δεν υπάρχει τιμή, συνήθως, σημαίνει ότι το σχολείο αναφέρεται μ' αυτό το όνομα αλλά ανήκει στον οικισμό που αναφέρεται στη συνέχεια π.χ. Άβυθος - Ροδοδάφνη δείχνει πως ο Άβυθος είναι κομμάτι της Ροδοδάφνης και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστός οικισμός στα στοιχεία της απογραφής.
Υψόμ.: Το υψόμετρο που βρίσκεται χτισμένη η πόλη (συνήθως το δημοτικό κατάστημα).

Συντομογραφίες

Για Πρωτοβάθμια:

ε = Ειδικά Σχολεία
μ = Μειονοτικά Σχολεία

Για Δευτεροβάθμια:

εσ = Εσπερινά
π = Πειραματικά
ε = Ειδικά Σχολεία
μ = μουσικά (μερικές φορές αναφέρεται μόνο το Γυμνάσιο, αλλά σίγουρα έχει και Λύκειο ή έστω Λυκειακές τάξεις)
κ = Καλλιτεχνικά
Π = Παράρτημα Γυμνασίου
Τ = Τάξεις Λυκείου
εκλ = εκκλησιαστικό
φυλ = φυλακών
ΕΕΕΕΚ = Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΣΔΕ = Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΕΝ = ΕΝΕΕΓΥΛ = Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια
0 αριθμός σχολείων σημαίνει ότι έχουν καταργηθεί. Η ένδειξη υπάρχει για τον υπολογισμό των μορίων.
* = Ειδικές Περιπτώσεις μορίων για τη Δ.Ε.