Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle

Βάσεις μεταθέσεων δευτεροβάθμιας από το 2000 μέχρι και το 2018!

Γίνεται επεξεργασία των στοιχείων για ενημέρωση με τη νέα μοριοδότηση του 2018.

Επεξηγήσεις:

Περιοχή: Η περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάθε Διεύθυνση αποτελεί μια περιοχή. Περισσότερες περιοχές έχουν οι Διευθύνσεις του Αιγαίου και ελάχιστες ηπειρωτικές.
Δήμος: Το όνομα του (Καλλικρατικού) Δήμου που ανήκει ο οικισμός με το (ή τα) σχολεία.
Οικισμός: Το όνομα του οικισμού που εδρεύει το ή τα σχολεία. Αν το όνομα του σχολείου όπως αναφέρετε δεν είναι του ομώνυμου οικισμού αυτός αναφέρεται μέσα σε παρένθεση (π.χ. Το γυμνάσιο Ψωφίδας βρίσκεται στον  οικισμό Τριπόταμα έτσι γράφεται: "Ψωφίδα (Τριπόταμα)").
Km: Η απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού (ή την έδρα της Διεύθυνσης). Δεν λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση να υπάρχει πλησιέστερα πρωτεύουσα όμορου νομού με μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον (π.χ. στη Νέα Καλλικράτεια η απόσταση δίνεται από τον Πολύγυρο και όχι από την Θεσσαλονίκη). Είναι κατά προσέγγιση (υπολογισμένη από χάρτες). Το μείον δείχνει ότι πρόκειται για διαφορετικό νησί οπότε η απόσταση είναι από την πρωτεύουσα ή το κύριο λιμάνι του νησιού.
Μόρια: Τα μόρια που αντιστοιχούν στα σχολεία του συγκεκριμένου οικισμού. Υπάρχουν περιπτώσεις στην πρωτοβάθμια που στον ίδιο οικισμό αντιστοιχούν διαφορετικά μόρια στα σχολεία του, οπότε στην αντίσοτιχει στήλη υπάρχει ανάλυση του πόσα σχολεία έχουν πόσα μόρια. Δηλ. Ενώ γενικά ισχύουν τα 2 η αναγραφή "5(1)+20 +5(3)" σημαίνει πως 5 σχολεία παίρνουν μόνο 1 κι άλλα 5 παίρνουν 3 μόρια. Το * δείχνει πως υπάρχει κάποια ειδική περίπτωση μορίων για τη Δευτεροβάθμια.
Δημοτικά: Αριθμός Δημοτικών Σχολείων του οικισμού. Με "ε" και "μ" επισημείνεται η ύπαρξη αντίστοιχου αριθμού ειδικών και μειονοτικών σχολείων. (Τα τελευταία βρίσκονται στη Θράκη, με τα μειονοτικά του Έβρου να ανήκουν στην Δ.Π.Ε. Ροδόπης). Τα τμήματα ένταξης δεν αναφέρονται ξεχωριστά.
Νηπιαγωγεία: Ο αριθμός των νηπιαγωγίων.
Γυμνάσια: Αριθμός Γυμνασίων της πόλης. Οι παρενθέσεις δείχνουν πως το σχολείο είναι υπό κατάργηση.
Λύκεια, ΕΠΑΛ: Αριθμός σχολείων της κάθε κατηγορίας στον οικισμό.
Λοιπά: Αριθμός λοιπών σχολείων δευτεροβάθμιας βαθμίδας ( ΣΕ = ΣΕΚ, ΣΔ = ΣΔΕ, ΕΕ = ΕΕΕΕΚ, ΤΕ = ΤΕΕ ειδικής αγωγής).
Κάτοικοι: Ο πληθυσμός της πόλης σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Όπου δεν υπάρχει τιμή, συνήθως, σημαίνει ότι το σχολείο αναφέρεται μ' αυτό το όνομα αλλά ανήκει στον οικισμό που αναφέρεται στη συνέχεια π.χ. Άβυθος - Ροδοδάφνη δείχνει πως ο Άβυθος είναι κομμάτι της Ροδοδάφνης και δεν αναφέρεται σαν ξεχωριστός οικισμός στα στοιχεία της απογραφής.
Υψόμ.: Το υψόμετρο που βρίσκεται χτισμένη η πόλη (συνήθως το δημοτικό κατάστημα).

Συντομογραφίες (για Γυμνάσια και Λύκεια):

εσ = Εσπερινά
π = Πειραματικά
ε = Ειδικά Σχολεία
μ = μουσικά (μερικές φορές αναφέρεται μόνο το Γυμνάσιο, αλλά σίγουρα έχει και Λύκειο ή έστω Λυκειακές τάξεις)
κ = Καλλιτεχνικά
Π = Παράρτημα Γυμνασίου
Τ = Τάξεις Λυκείου
εκλ = εκκλησιαστικό
φυλ = φυλακών
0 αριθμός γυμνασίων = αν έχουν καταργηθεί, η ένδειξη υπάρχει για τον υπολογισμό των μορίων
* = Ειδικές Περιπτώσεις μορίων για τη Δ.Ε.
ΕΕΕΕΚ = Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΣΔΕ = Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας