Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle


Οι βάσεις των γενικών μεταθέσεων μέχρι και το 2024 για ΔΕ και για ΠΕ. (Και ΔΕ 2000-2018)


Η μοριοδότηση όπως ισχύει από 1/9/2018 (και σε παρένθεση η παλιά). Ως δυσπρόσιτα θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.

Πληροφορίες για Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχεδόν κάθε διεύθυνση έχει στον ιστοχώρο της μια αναφορά για τις σχολικές μονάδες που ανήκουν σ' αυτήν (συνήθως με διεύθυνση και τηλέφωνο για την κάθε μία). Εδώ οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικά κατά οικισμό (αλλά οι αριθμοί σχολικών μονάδων δεν είναι πάντα ακριβείς, δυστυχώς).Αποστολή με email στο :
print email

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στοιχεία Σχολείων