Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle


Διαθέσιμες όλες οι βάσεις των μεταθέσεων δευτεροβάθμιας από το 2000 μέχρι και το 2021!


Η μοριοδότηση όπως ισχύει από 1/9/2018 και (σε παρένθεση η παλιά). Ως δυσπρόσιτα θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.

Πληροφορίες για Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχεδόν κάθε διεύθυνση έχει στον ιστοχώρο της μια αναφορά για τις σχολικές μονάδες που ανήκουν σ' αυτήν (συνήθως με διεύθυνση και τηλέφωνο για την κάθε μία). Εδώ οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικά κατά οικισμό (αλλά οι αριθμοί σχολικών μονάδων δεν είναι πάντα ακριβείς, δυστυχώς).Αποστολή με email στο :
print email

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στοιχεία Σχολείων