Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle

Βάσεις μεταθέσεων δευτεροβάθμιας από το 2000 μέχρι και το 2018!

Γίνεται επεξεργασία των στοιχείων για ενημέρωση με τη νέα μοριοδότηση του 2018.

Πληροφορίες για Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχεδόν κάθε διεύθυνση έχει στον ιστοχώρο της μια αναφορά για τις σχολικές μονάδες που ανήκουν σ' αυτήν (με διεύθυνση και τηλέφωνο για την κάθε μία). Εδώ οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικά. Σε κάποιους οικισμούς ισχύουν διαφορετικά μόρια για κάποια σχολεία. Τότε αναφέρονται σε παρένθεση.Αποστολή με email στο :
print email

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στοιχεία Σχολείων