Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle


Οι βάσεις των γενικών μεταθέσεων μέχρι και το 2024 για ΔΕ και για ΠΕ. (Και ΔΕ 2000-2018)


Η μοριοδότηση όπως ισχύει από 1/9/2018 (και σε παρένθεση η παλιά). Ως δυσπρόσιτα θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.

Σχολεία Εξωτερικού

Γενικές πληροφορίες

Συντομογραφίες: Πρωτ. = Πρωτοβάθμια     Δευτ. = Δευτεροβάθμια    
Αποστολή με email στο :
print email