Επισκέπτες
από το 2003:

Free Web CountersGoogle


Διαθέσιμες όλες οι βάσεις των μεταθέσεων δευτεροβάθμιας από το 2000 μέχρι και το 2018!


Υπάρχει η παλιά και η νέα μοριοδότηση (από 1/9/2018). Ως δυσπρόσιτα, πια, θεωρούνται τα μέρη με 10, 11, 12 ή 14 μόρια.

Χρήσιμες ιντερνετικές διευθύνσεις